Unicode entry

This entry has some unicode characters (devanagari), let's see if they are visible correctly...

मराठीमद्ध्ये लिहिणे आता बरेच सोपे झाले आहे. यासाठी युनीकोडला धन्यवाद दिले पाहिजेत