Monthly Archives: January 2022

ऐसे गावे गीत

ऐसे गावे गीत सुस्वरे
ऐसे गावे गीत सुस्वरे
तन मन व्हावे तल्लीन हो
मालकंस हा सुभग सूरमय
रसमय व्हावे जीवन हो
ऐसे गावे गीत सुस्वरे

राग सुरांचे साज लेवुनी
लय तालांची साथ घेवुनी
शब्दही यावे नटूनि थटूनि
अवचित व्हावे मीलन हो

सूर चेतना, सूर प्रेरणा
सूर प्रार्थना, सूर भावना
सुरेश्वराची सूर वंदना
सुखकर व्हावे अभिजन हो

कवी – श्री नितीन आखवे
गायिका – सौ आरती अंकलीकर – टिकेकर
संगीत – श्रीधर फडके